Jump to Navigation

Powrót do strony głównej

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dn.27.04.2016 (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:
JEŻYCKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
ul. LITEWSKA 8
60-605 POZNAŃ

Z administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej e-mail:

Państwa dane są przetwarzane na podstawie RODO tj. w oparciu o niezbędność ich przetwarzania do celów wynikających z zadań realizowanych przez administratora, czyli świadczenia usług medycznych. Państwa dane są przetwarzane w zakresie, w jakim jest to konieczne dla procesu diagnostycznego i terapeutycznego lub w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.
Państwa dane mogą być udostępniane wyłącznie innym podmiotom współrealizującym świadczenia medyczne oraz podmiotom finansującym usługi opieki zdrowotnej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia ich, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o ile inne przepisy obowiązujące ieżyckie Centrum Zdrowia Psychicznego związane z jego działalnością w zakresie realizacji usług medycznych nie stanowią inaczej, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

JEŻYCKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO jako administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.Main menu 2

Dr. Radut Consulting